Sportverenigingen

 • Voetbalvereniging AVC
  Verenigingsgebouw Lytse Trije, tel 0517 591581
  Website: http://www.avcsexbierum.nl

   

 • Tennisvereniging W.E.S.P.
  Website: www.tvwesp.nl
   

 • Judovereniging KOKA
  Email: j_vd_schoot@hetnet.nl
   

 • Volleyball vereniging
   

 • GV Felicitas
  p/a Nije Bourren 19
  8855 CG Sexbierum
  Telefoon: 0517 - 591017
   

 • Zaalkoersbalvereniging Nocht en Wille
  p/a Frentsjerterein 23
  8855 HT Sexbierum
   

 • KV De Twa Doarpen DIOS
  Email: tddios@planet.nl
  Website: www.detwadoarpendios.nl
   

 • Biljart en Kaart Vereniging B.K.V.
  Elke dinsdagavond vanaf 19:00 wordt in dorpshuis It Waed gekaart en gebiljart. Aanmelden bij Pieter Smit of Dee Jellema, of gewoon langslopen in It Waed vanaf 18:45 uur.
   

 • Motorclub MC Sexdrive
  Website: www.mcsexdrive.nl
   

 • IJsbaan Mei in Oar Ien
  Lidmaatschap van de ijsbaanvereniging is vijf euro per jaar. Lid worden bij vorst kost 10 euro per jaar.
  Website: www.meiinoar-ien.nl

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl