Dorpsschouw

Op 11 juni zullen gemeente Franekeradeel en woonstichting Noordwest Friesland een dorpschouw ronde maken. Georganiseerd door Dorpsbelang worden aangemelde zaken bekeken om te bepalen of er iets aan een probleem kan worden gedaan. Denk hierbij over slechte bestrating (weg of stoep), vandalisme, lantaarnpalen die al lange tijd stuk zijn, enz enz enz. Een aantal zaken zullen door de woningstichting worden opgepakt, andere door de gemeente.
U kunt problemen aanmelden bij de secretaris van Dorpsbelang: Ariën Hartman, email arienhartman@hetnet.nl of telefoon 0517 591660.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl