Overig medisch-paramedisch

 • Maatschap Fysiotherapeuten
  Zitting in Sexbierum op ....
  Bjirmenstate
  8855CW Sexbierum
  Telefoon 0517 591943 bgg 499863
  Website van Fysio Harlingen.

 • Diëtiek
  Diëtiste Gretha Houtsma houdt 2x per maand spreekuur in Bjirmenstate

 • Opticien
  Boddeus houdt elke maand zitting in Bjirmenstate

 • Audicien
  Boddeus houdt elke maand zitting in Bjirmenstate

 • Ergotherapie
  Ergotherapeut Trudy Sandbergen houdt elke vierde dinsdag van de maand zitting in Bjirmenstate van 10:00-12:00 uur
  Afspraken: via 0517 499736

 • Consultatiebureau voor baby's en kleuters
  Verpleegkundige Nanda de Kloe houdt zitting in Bjirmenstate

 • Logopedie
  Logopediste Liesbeth Schaafsma houdt 2x per week zitting in Bjirmenstate

 • Sociaal-psychiatrie
  Zitting op afspraak in Bjirmenstate

 • Bloed prikken - laboratoreum
  Elke dinsdagmorgen om 11:00 uur in Bjirmenstate

 • E.H.B.O. vereniging Sexbierum e.o.
  Deze vereniging geeft in onze dorpen verbandleer, reanimatiecursussen, EHBO cursus & herhaal cursussen.
  J. Kuiken (VZ) tel 0518-481583 T. Bijma 0517-591861 (secretaris)

 • Te Plak
  Voorzieningen voor de dorpen: kleine klussen, boodschappen doen, kleinschalig vervoer, huisoppas, schoonmaakwerk.
  Coördinator: Aukje van der Schaaf, ma t/m do tussen 09:30 - 11:30 uur bereikbaar op 06-41804861
  Email: oosterbierum@teplak.nl, website: www.teplak.nl

 • Uitleen krukken, hulpmaterialen e.d.
  Tijdens kantooruren via Bjirmenstate

 • Maatschappelijk Werk
  De instelling Sinne Welzijn houdt één keer per week zitting in Bjirmenstate


 • Gezondheidscentrum Bjirmenstate
  Bjirmenstate 52 te Sexbierum

  Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
  De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
  van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl