Hart stichting collecte

De collecte voor de Hartstichting zoals die in onze dorpen is gehouden, heeft een totaal opgebracht van €673,69 dank zij de inzet van mevr de Jong-Winsemius en haar collectanten.

BijlageGrootte
logo_hartstichting.gif1.52 KB
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl