Oranje Nationaal last Playbackshow af (30/4)

Vanwege de gebeurtenissen op Koninginnedag 2009 heeft het bestuur van Oranje Nationaal in onze dorpen besloten om de geplande 'playbackshow' zoals die traditiegetrouw in het dorpshuis It Waed wordt gehouden, af te lasten. De gebeurtenissen, de doden en de vele gewonden gaven geen pas om die avond een feest te vieren, vond het bestuur. De bezoekers die naar het dorpshuis It Waed kwamen werden door 2 bestuursleden te woord gestaan. Deze twee mannen lichtten het standpunt van het bestuur toe. Voor dit standpunt was in het algemeen veel begrip en velen verwachtten het al.

In het dorp was het, net zoals in vele andere plaatsen, een vreemd gezicht: op de ene plaats wapperde de vlag in top, op de andere plaats hing deze halfstok. Bij het dorpshuis hing 's avonds de vlag ook halfstok.
Het bestuur liet weten dat er later een andere avond gepland zal worden.

LAATSTE NIEUWS: de playbackshow zal op 15 mei worden gehouden

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl