Rederijkersavond

Afgelopen zaterdagmiddag en -avond traden de toneelspelers van Koniklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen weer op, met een nieuw stuk: Set mar op e rekken, een blijspel in drie bedrijven van Jan van Blokland (vertaling door Siep Jorna). Het stuk speelde op een camping waarbij om de haverklap maar e.e.a. op de rekening bijgeschreven moest worden.

De middagvoorstelling was bedoeld voor de oudere inwoners, en de avondvoorstelling voor de overige belangstellenden. Veel dorpsgenoten hadden een zeer geslaagde middag cq avond.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl