Geestelijke verzorging

Voor geestelijke zorg is via telefoonnummer (0517) 235917 een dominee bereikbaar. Indien het geen spoedgeval betreft denkt u dan svp er om welke tijd u belt?

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl