BKV jubileumdag: 35 jaar!

De Biljart en Kaart vereniging BKV die elke dinsdagavond in dorpshuis It Waed haar biljart en kaartavond houdt, viert haar 35ste jubileum. Zaterdag 1 december (2012) is er voor leden, genodigden en introducees hiervoor een activiteitendag georganiseerd. Vanaf half elf tot ongeveer vijf uur is er gelegenheid tot kaarten, biljarten en ... stamppot buffet. De opgave-termijn is al vertreken, maar veel leden hebben zich al opgegeven.

De reguliere avonden zijn dus dinsdagavond, vanaf 19:00 uur. Opgave is mogelijk bij Pieter Smit. Indien u belangstelling heeft om eens een kijkje te nemen, bent u van harte welkom.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl