Verslagje optredens in It Waed

Op zaterdag 24 november traden de bands 'van Hoek' en 'Someday' op in ons dorpshuis. Van Hoek ging van start als eerste act. Met veel eigen nummers kregen ze toch het publiek in hun ban. Helaas was dit publiek niet masaal toegestroomd, ondanks de flinke reclamecampagne en de mogelijkheid om kaartjes via internet te kopen (waardoor ook mensen buiten onze directe regio dit konden doen).

Na een korte ombouwpauze was het de tijd voor 'Someday'. Deze band speelde een mix van eigen nummers en een aantal bekende covernummers. De sfeer kwam er hiermee goed in. Een goed stuk muziek van een band die we binnenkort vast eens in de top40/50/100 zullen aantreffen.

Al met al muzikaal gezien een slaagde avond, die echter veel meer bezoekers verdiende dan de pakweg 80 personen die er nu totaal zijn geweest. Altijd jammer, deze bands (en de organisatie) verdienden duidelijk meer bezoekers.

BijlageGrootte
IMAG0839.jpg463.65 KB
IMAG0841.jpg963.24 KB
IMAG0845.jpg1002.23 KB
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl