ds U. Tjallingii afscheidconcert

Ter gelegenheid van zijn afscheid geeft ds U. Tjallingii een gratis kerkconcert, samen met de sopraan Vronie de Vreeze. Het vindt plaats op zondag 27 mei van 19:00 tot 20.00 uur in de Sixtuskerk van Sexbierum. Dit concert wordt gegeven ter gelegenheid van het afscheid als bijstand in het pastoraat PKN Sexbierum-Pietersbierum.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl