Verenigingen (algemeen)

 • Stichting Dorpsbelang
  Voorzitter: Jelle Dijkstra
  Vice-voorzitter: Freek Jukema
  Penningmeester: Ruud Hoff
  Secretaris: Ariën Hartman
  Postadres: Postbus 10 8855 ZM SEXBIERUM
  Website: www.sexbierum-pietersbierum.nl
   

 • Stichting Dorpscentrum Sexbierum - Pietersbierum e.o.
  Voorzitter: Johan (J.B.) Weewer, tel 0517 430093
  Secretaris:
  Postadres: postbus 30, 8855 ZM Sexbierum
  Dorpshuis It Waed
  Skoalstrjitte 12
  8855 HL Sexbierum
  Telefoon dorpshuis: 0517 591263
  Beheerders: dhr Frits Willekes: 0517 - 591830 en mevr Thea de Boer: 0517 - 591063
  indien geen gehoor: 06 - 12813034
  Website: www.itwaed.nl
   
  Soos de Mir
  Skoalstrjitte 12 (achterzijde It Waed)
  8855 HL Sexbierum
  Telefoon 0517 591580
  Websites: www.itwaed.nl en www.soosdemir.nl
   

  Kinderopvang (voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang):
  Verzorgd door Stichting Kinderopvang NW Friesland

 • Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Sexbierum-Pietersbierum
  Voorzitter: R.Stellingwerf tel: 0517-591034
  Penningmeester: J.Swart tel: 0517-591270
  Secretaris: T. Zonneveld / Bleeker, Hearewei 3 Sexbierum, tel: 0517-591069
  Uitvaartleider: Dhr Henk Smits tel: 0517-591326 of mobiele tel: 06-11922424
  In geval van overlijden dag en nacht bereikbaar

 • E.H.B.O.vereniging Sexbierum e.o.
  email adres: ehbo@sexbierum.net
  Meer informatie op deze bladzijde.

 • IJsbaan vereniging Mei in Oar Ien
  Lidmaatschap van de ijsbaanvereniging is vijf euro per jaar. Lid worden bij vorst (of na 15/12) kost 10 euro per jaar.


 • Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen
 • Drumband vereniging
 • Vereniging de Harmonie
 • Hervormde jeugdvereniging
 • Gereformeerde jeugdvereniging  Uw vereniging staat er niet bij of met verkeerde gegevens? Mail het ons!
  Voor sportverenigingen: zie Verenigingen, sport

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl