Viskraam op vrijdag

 

Op vrijdag 19 november stond bij de ingang van de COOP een viskraam opgesteld. Een ondernemerduo uit Leeuwarden probeert het uit of er voldoende klandizie is om hier een vaste standplaats voor de vrijdag van te maken. Gezien de aanloop van afgelopen vrijdag lijkt dat wel goed te komen. De plannen zijn om elke vrijdag bij de COOP een staplaats te kiezen en tot 17:45 uur de olie heet te hebben. Vanaf dat moment hangt het van de klandizie af: deze eerste keer ging het luik om half zeven dicht. De precieze tijden zullen de komende tijd in de UM-krant worden geadverteerd. De viskraam bleek in een grote behoefte te voldoen, gezien de flinke belangstelling van dorpsgenoten die een visje ter plaatse nuttigden, of meenamen naar huis. Er waren veel tevreden geluiden te horen.

Vroegûah stond op de donderdagmiddag een viskraam op de Tjerk Hiddesstrjitte, maar daaraan kwam op een gegeven moment een einde aan. Vanaf dat moment reden er twee visboeren op dinsdag en vrijdag rond door het dorp. Het rondreizen maakt het 'vangen' van de visboer erg lastig. En nog langer geleden (rond 1982) was op de Nije Buorren een visrestaurant gevestigd, naast de bakkerij van Bergsma, op de hoek.

NAGEKOMEN BERICHT: deze visboer heeft vergunning aangevraagd bij de gemeente, zodra die is verleend zullen ze elke vrijdag te vinden zijn op de Nije Buorren.

BijlageGrootte
IMG_7159-600x400.JPG105.83 KB
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl