Lytse Bieb

Lytse Bieb, al in veel plaatsen aanwezig

In NoordWest Friesland zijn 18 Lytse Biebs. Een Lytse Bieb is een
bibliotheekservicepunt: een kleine bibliotheek, gevestigd in een
basisschool, dorpshuis of zorgcentrum voor zowel de jonge als volwassen
inwoners van kleine dorpskernen Met de komst van een Lytse Bieb blijft een
belangrijke voorziening in het dorp behouden, zo wordt de leefbaarheid op
het platteland vergroot.

De Lytse Bieb richt zich met name op kinderen en minder mobiele volwassenen
die niet gemakkelijk naar een bibliotheekvestigign in een andere plaats
kunnen gaan. De collectie is hier op afgestemd. Naast een groot aantal
kinderboeken is er ook een collectie voor volwassenen. De collectie wisselt
regelmatig, zodat er vaak iets nieuws te vinden is.

Materialen die niet aanwezig zijn, kunnen via de website of de medewerker
worden besteld. De medewerker neemt wekelijks de bestellingen mee.

Eenmaal per week is een medewerker van de bibliotheek aanwezig om te helpen
en vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn de meeste Lytse Biebs een aantal
uren per week geopend door vrijwilligers, er is op dat moment geen
bibliotheekmedewerker aanwezig. De materialen kunnen dan geleend worden
door middel van zelfbediening.Op deze manier probeert de Lytse Bieb zoveel
mogelijk openingsuren te realiseren.

Er zijn Lytse Biebs in:
Achlum,Beetgumermolen,Berltsum,Boksum,Deinum,Dongjum,Marssum,Menaam,Nij
Altoenae,Oosterbierum, Oude Bildtzijl,Ried,Sexbierum,Sint
Jacobiparochie,Tzum,Tzummarum,Vrouwenparochie en West-Terschelling.Meer
informatie, adressen en openingstijden is te vinden op www.lytsebieb.nl.

Basisschool De Barraboech; Van Adelenstrjitte 6
Openingstijden met service* : dinsdag van 14.30 -17.30 Zelfbedieningsuren: vrijdagmiddag van 12.30 - 15.30
Collectie voor jeugd en volwassenen

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl