Bestemmingsplan voorbereidingsbesluit

In de raadvergadering van 7 februari 2008 is aangekondigd dat een dorpsbestemmingsplan wordt voorbereid voor oa Sexbierum en Pietersbierum. Het voorbereidingsbesluit en de kaart die erbij hoort liggen vanaf 21 februari ter inzage op het gemeentehuis, tot 6 weken na deze datum.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl