Koninklijke Rederijkerskamer 'Ons Genoegen'

Op zaterdag 30 januari zal de toneelvereniging van onze dorpen een fleurig blijspel spelen in dorpshuis It Waed in Sexbierum, met de titel 'Net te beteljen sa'n leadjitter'. De zaal gaat open om half acht en de aanvang is om 20:00 uur. Leden van de vereniging betalen 4 euro entree, niet leden 8 euro. Als u na het toneelstuk komt, betaalt u 3 euro.
Na het toneelstuk speelt 'Bonnefooi'

Generale repetitie is op donderdag 28 januari vanaf 19:00 uur en is bedoeld voor kinderen tot 15 jaar. De entree is dan 1 euro. Voor 55+ is er op zaterdagmiddag een uitvoering.Kort verslag: de avond was goed bezocht: circa 240 betalende bezoekers passeerden de kassa en zagen het toneelstuk en/of maakten de band mee. Een geslaagde avond!

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl