Statencommissie vergadert in It Waed

Statencommissie vergadert over glastuinbouw in Sexbierum. Woensdag 5 maart vergaderde de Statencommissie Lân, Loft en Wetter vanaf 18.00 uur in Doarpshûs It Waed in Sexbierum. Aan de orde kwam de Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst wordt aan Provinciale Staten voorgesteld dat een glastuinbouwgebied nabij Sexbierum gerealiseerd kan worden van bruto 200 hectare, waarvan 140 hectare uitgeefbaar. ’s Middags brachten de statencommissieleden Lân, Loft en Wetter een werkbezoek aan het glastuinbouwgebied in de gemeente Franekeradeel.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl