Kaatsvereniging in problemen?

Deze week viel bij heel Sexbierum en Pietersbierum een brandbrief door de deur van Kaatsvereniging Twa doarpen/Dios. Het bestuur heeft een bijzondere vergadering bijeengeroepen voor 11 januari 2010 om 19:30 uur. De aanleiding van de oproep is dat 4 van de 7 bestuursleden stoppen met hun werkzaamheden. Aanvulling van het bestuur is noodzakelijk en daarom roept het bestuur een Bijzondere Vergadering bijeen om op zo kort mogelijke termijn het bestuur aan te vullen. In de brief zoals die ook bij de redactie werd bezorgd stelt het bestuur dat het voortbestaan van de vereniging op het spel staat.

Voor veel verenigingen en stichtingen is het een probleem om bestuursleden te vinden. In een tijd dat iedereen het altijd druk heeft, zijn geschikte kandidaten vaak te druk, en de mensen die wel tijd niet altijd even geschikt. De kunst is om die geschikte mensen te vinden die wèl tijd hebben, maar die staan vaak op meer wensenlijstjes. Daarnaast is het soms ook nodig om mensen te overtuigen dat ze een bestuursbijdrage kunnen vormen. Niet alleen een accountant kan de financiën beheren, of een beroeps-secretaresse de correspondentie voeren.

Of dat ook speelt voor KV De Twa Doarpen/DIOS, is niet bekend. Wij wensen de vereniging in ieder geval veel succes om deze horde te overwinnen. In de brief worden alle leden maar ook belangstellenden en liefhebbers opgeroepen om deze avond bij te wonen om een goede oplossing te vinden. MAANDAG 11 januari om 19:30 in de Lytse Trije.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl