Dokter informatie

Huisartsen

 • dokter Hoexum
  Apotheekhoudend huisarts
  Praktijkadres: Bjirmenstate 52
  8855 GB Sexbierum
  0517 - 591255: keuze 1 voor noodgevallen (08:00 tot 17.00), keuze 2 voor bestellen medicijnen, en de assistente is keuze 3
  Website://www.huisartssexbierum.nl/
  Dinsdagmiddag is de praktijk gesloten (assistente en huisarts niet beschikbaar).
  Bellen voor afspraak tussen 08:00 en 09:30 uur
  Afhalen medicijnen: tussen 16:00 en 16:30 uur
  Bezorgen medicijnen mogelijk op aanvraag door 2 vrijwilligers, tussen 17:00 en 18:00 uur
  Buiten de praktijkuren dient u de dokterswacht te bellen 0900 112 7 112 voor dokter-assistentie.
   

 • dokter Dupree
  Apotheekhoudend huisarts
  Frjentsjerterein 17
  8855 HT Sexbierum
  Telefoon: 0517 - 591232 keuze 1 voor noodgevallen (08:00 tot 17.00), bestellen medicijnen (keuze 2) en de assistente (3)
  Praktijk openingstijden: van 08:00 uur tot 17:00 uur op werkdagen.
  Bellen voor afspraak tussen 08:00 en 09:30 uur
  Afhalen medicijnen: tussen 16:00 en 16:30 uur
  Uitslagen opvragen bij de assistente: 13:00 tot 13:30 uur
  Bezorgen medicijnen mogelijk op aanvraag door 2 vrijwilligers, tussen 17:00 en 18:00 uur
  Buiten de praktijkuren dient u de dokterswacht te bellen 0900 112 7 112
  Website: www.dupreehuisartsenpraktijk.nl
   

 • dokters Hardijzer & Rolf
  Apotheekhoudende huisartsen
  Jel Rinkesstrjitte 2
  8851 ED Tzummarum
  Telefoon: 0518-481232
  Buiten de praktijkuren dient u de dokterswacht te bellen 0900 112 7 112
   

  Afgifte van medicijnen buiten de normale praktijkuren kan via:

 • Spoedapotheek Leeuwarden MCL
  Henri Dunantweg 2
  8934 AD Leeuwarden
  Telefoon 058 2861313
  Op werkdagen van 08:00 tot 21:00 uur
  Op zondag's en na 21:00 alleen voor spoed.
  Tussen 00:00 en 08:00 uur via de dokterswacht (0900 112 7 112).
  De spoedapotheek is eind 2012 verplaatst en zit nu bij de ingang van het MCL, meteen links bij binnenkomst.
  Neem wel uw recept mee, anders moet u eerst langs de dokterswacht. Overleg zonodig eerst.

 • Apotheken Harlingen
  Apotheek Westerterp
  Simon Stijlstraat 6
  8861 CH Harlingen
  Telefoon: 0517 412818 Fax: 0517 413144
  Per 1 maart 2013 zijn de tijden:
  Op maandag - vrijdag: 08:30 tot 17:30 uur
  Op zaterdag van 09:30-12:00

  Apotheek Oosterpark
  Groen van Prinstererstr 4
  8862 BV Harlingen
  Telefoon: 0517 414400 Fax: 0517 412093
  Per 1 maart 2013 zijn de tijden:
  Op maandag - vrijdag: 08:30 tot 17:30 uur

  Voor beide apotheken geldt dat buiten de openingstijden men per 1 maart 2013 alleen terecht kan bij de spoedapotheek in het MCL Leeuwarden

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl