Nieuws en handige informatie over Sexbierum & Pietersbierum.

VERVALLEN 12 November 2016 Live in It Waed, Sexbierum

BERICHT VAN IT WAED: BELANGRIJKE MEDEDELING!!!
De show van Vannstein, aanstaande zaterdag, gaat NIET door. Het word zeer waarschijnlijk verplaatst, maar later deze week daar meer informatie over. Verkochte kaarten blijven vooralsnog geldig maar kunnen ook ingeleverd worden bij de Coop in Sexbierum.
Meer nieuws volgt DEZE WEEK!!!
========================

Vannstein, Europe’s nr 1 Rammstein tribute.

Wie denkt aan Rammstein denkt aan shows met veel spektakel, shows die met geen andere band te vergelijken zijn maar helaas ook aan shows die veelal binnen enkele momenten uitverkocht zijn. Mede doordat de shows van Rammstein steevast uitverkocht zijn, zijn er meerdere tribute bands ontstaan met muzikanten die zelf ook zeer toegewijde Rammstein fans zijn. Vannstein is op dit moment één van de best gewaardeerde bands betreft kwaliteit en nauwkeurigheid ten aanzien van de echte Rammstein. Oprichter Roland van Steijn, zelf een zeer succesvol sessiemuzikant die met vele groten der aarde gespeeld heeft, verzamelde in zijn carrière de beste muzikanten om zich heen om Vannstein tot het succes te maken wat het tegenwoordig is. Zo stonden zij in de enkele jaren dat zij actief zijn reeds als headliner op grote festivals zoals Paaspop, Huntenpop, Nirwana’s Tuinfeest en vele andere grote evenementen in België, Duitsland en Frankrijk.

Op zaterdag 12 november heeft It Waed in Sexbierum de eer hen te mogen verwelkomen voor een show die zijn weerga niet kent. Niet alleen de echte “die hard” Rammstein fan, maar iedere rock muziek liefhebber zal hier de avond van zijn leven hebben

Wanneer: Zaterdag 12 november 2016 om 21:00uur
Waar: It Waed, Sexbierum
Adres: Skoalstrjitte 12, 8855HL Sexbierum
Toegangsprijs: €10,00 in de voorverkoop / €12,50 aan de deur

Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij CoopCompact in Sexbierum of te reserveren via e-mail waed@itwaed.nl.

Voor meer info ga je naar

MFC weer een stap dichter bij!

In de raadsvergadering van 22 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen zoals die er lagen voor het Multi Functioneel Centrum te Sexbierum. Daarmee komt 2 ton beschikbaar voor het MFC Sexbierum. Daarnaast wordt er een ton uit het Dorpsvisiefonds toegekend, zodat er 300.000 euro beschikbaar is. De overige financiering moet nog wel rond komen, als ook een sluitend plan om de exploitatie sluitend te krijgen.

Voor het MFC Ried probeerde dorpsbelang Ried er nog een gymnastiekzaal in het plan te betrekken, maar dat is niet gelukt. Voor het plan Sexbierum was de gymnastiekzaal al wel succesvol opgenomen in het plan, na o.a. een gloedvol betoog van Ab Brouwer tijdens een eerdere bijeenkomst.

Uit de openbare verslaglegging:
3. Inzake het voorstel investeringen in MFC’s/dorpshuizen Ried en Sexbierum en het Koninkljke Eise Eisinga Planetarium:

1) Geen nadere eisen te stellen aan het draagvlak (meer verenigingen en gebouwen betrekken bij het plan) voor het dorpshuis/MFC in Sexbierum.
2_ De geplande investering in een nieuw gymnastieklokaal in Sexbierum te handhaven, op basis van de planning in het Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs.
3) Af te zien van een investering in een gymnastieklokaal als onderdeel van het dorpshuis/MFC in Ried.
4) Eenmalig en per plan € 200.000 beschikbaar te stellen uit eenmalige middelen voor het uitbreidingsplan van het planetarium en voor de plannen voor dorpshuizen/MFC's in Ried en Sexbierum. Dit onder voorwaarde dat de drie initiatiefnemers bij het college van B&W plannen indienen waaruit een sluitende exploitatieopzet blijkt en een sluitende financiering voor het plan (subsidies en eigen middelen).
5) Dat de beide dorpshuizen/MFC's aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het Dorpsvisiefonds van maximaal € 100.000. Bij een toekenning door het College van B&W gelden de regels gesteld in de regeling voor het Dorpsvisiefonds.

Rederijkersavond

Afgelopen zaterdagmiddag en -avond traden de toneelspelers van Koniklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen weer op, met een nieuw stuk: Set mar op e rekken, een blijspel in drie bedrijven van Jan van Blokland (vertaling door Siep Jorna). Het stuk speelde op een camping waarbij om de haverklap maar e.e.a. op de rekening bijgeschreven moest worden.

De middagvoorstelling was bedoeld voor de oudere inwoners, en de avondvoorstelling voor de overige belangstellenden. Veel dorpsgenoten hadden een zeer geslaagde middag cq avond.

Postcodeloterij-deelnemers winnen Stroopwafelprijs

Uit de trekkingsuitslagen van de loterij blijkt dat de inwoners van postcodegebied 8855 een Stroopwafelprijs hebben gewonnen...een bewaarblik met zes stroopwafels per deelnemers lot.
De uitslag is hier te vinden.

Kon.Rederijkerskamer Ons Genoegen viert 150 jaar

Afgelopen weekend vierde één van de zes rederijkerskamers met het predikaat Koninklijk die Nederland rijk is haar 150-jarig bestaan. Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen van Sexbierum-Pietersbierum stond stil bij dit feit met een feestelijke bijeenkomst.

Ons Genoegen geeft elk jaar eind januari een voorstelling voor een volle zaal belangstellenden op de zaterdagavond, maar tevens voor ouderen en jeugd. Elke keer weer staat minimaal een Friestalig stuk op de rol van de vereniging.

De vereniging heeft trouwens ook een eigen vermelding in Wikipedia en wel op deze plek. Soms is het handig om een 'wikipedia-auteur' in het dorp te hebben ;-).

BKV weer van start!

De Biljart en Klaverjas Vereninging begint op dinsdagavond 7 oktober 2014 om 19:00 uur met prijskaarten in dorpshuis It Waed. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom om te komen, en erna te beslissen of u lid wilt worden van de BKV. Het lidmaatschap kost 25 euro per seizoen van 25 avonden. Daarbij zijn er vier prijskaart-avonden (7 okt, 23 dec, 10 feb '15 en 31 maart '15), met daarbij ook een verloting. Voor meer informatie kunt u bellen met Dee Jellema, tel 0517 591809.

COOP Sexbierum weer up-to-date

Met maanden voorbereiding is uiteindelijk op zaterdag 21-6-2014 de COOP in Sexbierum om twaalf uur dichtgegaan voor een flinke verbouwing. Diezelfde middag werden de oude koelvitrines afgevoerd per vrachtwagen, om plaats te maken voor nieuwe koelsystemen. De nieuwe koevitrines zijn voorzien van een deur, waarmee zowel de koude in de kasten beter en energiezuiniger wordt vastgehouden. Naast de energiebesparing is het ook prettiger voor de klanten aangezien alle open koelunits te samen altijd zorgden voor een lage temperatuur in de winkel. Met de nieuwe vitrines zal dat een stuk aangenamer zijn.

De nieuwe installatie bied ook 8 meter meer aan schapruimte waardoor het assortiment van koelverse spullen kon worden uitgebreid. Op woensdag (25/6) heropende eigenaar Henk Stuiver de vernieuwde COOP met, naast de nieuwe vitrines, ook een actie om een barbecuepakket te winnen voor 20 personen en tevens diverse andere speciale aanbiedingen.

Met de vervanging van de koelsystemen lijkt de discussie of de COOP moet worden verplaatst voorlopig stil te liggen. Daarmee blijft de COOP behouden voor en in het centrum van het dorp, waar het toch een van de verzamel- en trefpunten in het dorp vormt.

Boerderij uitgebrand

Op maandagmiddag (23 juni 2014) is in een boerderij in Pieterbierum langs de Hearewei een boerderij volledig uitgebrand. De boerderij was voorzien van een rieten dak dat redelijk in verval was. Zoals op de foto is te zien ging het gepaard met een flinke rookontwikkeling. De gehel boerderij ging verloren: alleen een paar stukken muur staan nog omhoog.
Vanwege de bluswerkzaamheden is daarbij tijdelijk de Hearewei afgesloten geweest en werd het verkeer o.a. via de Hoarnestreek omgeleid tussen afslag Wijnaldum en Pietersbierum.

Inbreker gepakt

Op 28 april werd in de nacht een inbraak gepleegd in het dorpshuis It Waed in Sexbierum. Doel van de inbraak was de geldautomaat die er sinds kort is ingebouwd door de Rabobank. De politie werd gealarmeerd maar trof de inbreker niet meer in het gebouw aan. Kort erna werd een eerste Burgernet alarm uitgestuurd aan de inwoners van Sexbierum en Pietersbierum om uit te kijken naar een man met een blauwe overal met een witte streep. Verschillende bewoners zochten mee, via rondrijden in het dorp keken ze mee met de aanwezige politieautos naar personen die niet in het dorp thuishoren. Rond zeven uur werd opnieuw een Burgernet melding gedaan, met meer beschrijving: kort stekelhaar en inmiddels omgekleed in een korte broek (wat vreemd was gezien de temperatuur). De inbreker verplaatste zich op een scooter, maar die bleek hij inmiddels achtergelaten te hebben.

Rondrijdend door onze dorpen keek ook uw verslaggever mee op de achterafweggetjes. De politie had inmiddels het hele dorp afgegrendeld via een politieauto op elke uitvalsweg. Met een beperkt aantal wegen die ontsnapping kon bieden, bleef alleen een vlucht door de velden over. Uiteindelijk werd de dader gesignaleerd bij een bushalte en daar korte tijd later aanhouden door de politie.

Met deze zaak is het belang van deelname aan Burgernet nog eens goed onderstreept, want tenslotte kan iedere inwoner slachtoffer worden van inbraak of een ander misdrijf. Aanmelden kan via de website Burgernet.nl, zodat ook u een SMS krijgt als er actie nodig is.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl