Blogs

Kv “De Twa Doarpen/DIOS” zet haar toppers in het zonnetje: “vele prijzen hoofdprijs voor de vereniging””

Onder grote belangstelling werd de jeugd van onze kaatsvereniging afgelopen Vrijdag 20 November in het zonnetje gezet. In de gezellig opgepimpte kantine waren alle kaatsers met hun coaches en familie uitgenodigd.
De avond begon met koffie en gebak, met daarop het logo van de vereniging, gemaakt door Bakker Offenga. Alle prijswinnaars werden nog eenmaal door het bestuur gefeliciteerd met de behaalde overwinningen. Deze prijzen lagen allemaal uitgestald, zowel de borden als de horloges en verdere eretekens.

Maar liefst drie keer stond de jeugd van de Sexbierumer kaatsvereniging dit seizoen in de finale van een NK: In Easterein waren het de jongens, in Stiens de pupillen jongens, Joran Gerbranda, Mark Jan Ijkema en Jan Sjouke Weewer en in Hurdegarijp de pupillen meisjes, Hen3ke van der Schoot, Nadine de Vries en Elisa Herrema. Helaas geen enkele keer de krans. Voor de schooljongens, Pieter van der Schoot, Jort Gerbranda en Tjibbe Haitsma was er nog een derde prijs op het NK in Britsum. Op de Ald Meiers in Hitzum werd ook al een tweede prijs gewonnen door Grada van der Schoot en Pytrik Visser en ook op de Revanche-Freule te Jellum-Bears was er een tweede plek voor de jongens Jelte Visser, Johannes van der Veen en Kees van der Schoot. Bij de Federatie Barradeel e.o. werd de dorpencompetitie gewonnen door de schooljongens Tjibbe Haitsma, Jacob Henk Teertstra en Lieuwe van der Schaaf.

De voorzitter van de jeugdcommissie Jan Douwe Gerbranda en voorzitster Fokje Van Dijk spraken de kaatsers toe. Coach Jelle van der Veen sprak zijn jongens nog even toe en vermelde dat hij ‘s morgens tijdens het ontbijt een bordje met nummer 2 aan de jongens had getoond, Volgens Jelle was dit niet verstandig geweest want ook dit jaar kwamen ze met een 2 op het bord terug. Jelle werd op zijn beurt weer bedankt door de jongens in de vorm van een tas met inhoud. Minke Jansen was vorig jaar de succesvolste coach bij de vereniging. Dat er dit jaar geen hoofdprijzen voor haar en de meiden waren deed niets af aan de feestvreugde. Hen3ke en Janneke (Pytrik was jammerlijk geveld door de griep) wilden Minke ook dit jaar weer bedanken voor de gezelligheid en de sportieve prestaties. Zij hadden een mooie fotocollage (gemaakt door Joke en Jannie Visser) en een tas met daarop de naam van de vereniging en coach geborduurd. Sia van der Schoot wilde ”haar pupillen en meisjes” nog even bedanken voor de mooie dagen en melde dat ze nog steeds supertrots was op allemaal vanwege de onverwacht goede resultaten. Ook zij werd door Joke Visser (bij afwezigheid van Pytrik) bedankt voor haar inzet. Pieter Goodijk sprak alle kaatsers en aanwezigen ook nog even toe en vertelde dat er nog nooit eerder in de historie zoveel prijzen waren gewonnen in één seizoen, zelfs niet in de “good old days” van Johannes van Dijk en Johannes Brandsma.

Op zoek naar oud gereedschap

Gered Gereedschap Franeker op zoek naar oud gereedschap In de werkplaats van Gered Gereedschap van Streekcentrum De Skûle wordt dagelijks door vrijwilligers gewerkt aan het herstellen/opknappen van (oud, afgedankt, overbodig) gereedschap voor projecten in ontwikkelingslanden. Het inzamelgebied van de Franeker werkplaats betreft de regio NW-Friesland, met vaste inzameldepots in o.m Leeuwarden en Joure. Over de periode 2007 t/m nu heeft er meer dan 3000 Kg gereedschap vanuit Franeker zijn weg gevonden naar projecten over de wereld. Op dit moment is de werkplaats dringend op zoek naar overbodig gereedschap voor een goede bestemming in een ontwikkelingsland.

Bestemmingsplan voorbereidingsbesluit

In de raadvergadering van 7 februari 2008 is aangekondigd dat een dorpsbestemmingsplan wordt voorbereid voor oa Sexbierum en Pietersbierum. Het voorbereidingsbesluit en de kaart die erbij hoort liggen vanaf 21 februari ter inzage op het gemeentehuis, tot 6 weken na deze datum.

EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR WALBURGASTATE

Het nieuws dat de Walburgastate, het voormalige gemeentehuis van Barradeel, na vele jaren te koop te hebben gestaan, is verkocht is al enige weken bekend. Oorspronkelijk gebouwd in 1857 als landhuis heeft het tot het einde van de 19e eeuw als dokterswoning dienstgedaan. In 1903 werd het in gebruikgenomen als gemeentehuis van Barradeel en deze functie heeft het imposante gebouw tot aan de gemeentelijke herindeling in 1984 gehouden. Daarna is het tot heden bewoond geweest door de familie Oswald.

Velen van U zullen nieuwsgierig zijn wat de bestemming wordt. In de komende jaarvergadering van Dorpsbelang op woensdag 26 maart zal hier uitgebreid over verteld worden door de beide toekomstige bewoners en beheerders. Hierbij alvast een korte kennismaking:

Statencommissie vergadert in It Waed

Statencommissie vergadert over glastuinbouw in Sexbierum. Woensdag 5 maart vergaderde de Statencommissie Lân, Loft en Wetter vanaf 18.00 uur in Doarpshûs It Waed in Sexbierum. Aan de orde kwam de Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst wordt aan Provinciale Staten voorgesteld dat een glastuinbouwgebied nabij Sexbierum gerealiseerd kan worden van bruto 200 hectare, waarvan 140 hectare uitgeefbaar. ’s Middags brachten de statencommissieleden Lân, Loft en Wetter een werkbezoek aan het glastuinbouwgebied in de gemeente Franekeradeel.

Start

Hmm Kerstavond en even wat tijd over... eens een info site opgezet die ik al tijden in mijn hoofd heb. Het stramien zoals bij Sexbierum.net wordt gehanteerd, daar kan ik niet alles kwijt wat ik wil. Dus daarom....deze site. Wellicht geen blijvertje maar we zien wel.

Inhoud syndiceren
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl